• Regulamin

REGULAMIN

§1

 

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez ANNEMONE Jaśkowiak Gałkiewicz Spółka Jawna, ul. Winklera 21, 60-246 Poznań, NIP 7831610532, Regon 300200741, Numer KRS: 0000247032. Prowadzącą sprzedaż nowej francuskiej odzieży damskiej za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: http://www.annemone.pl/

a) Regulamin obowiązuje w przypadku transakcji zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej ANNEMONE.

c) Transakcje sprzedażowe dokonywane są na rachunek bankowy BZ WBK 13 1090 1476 0000 0001 0473 6293

d) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

e) Warunkiem zawarcia transakcji jest potwierdzenie zapoznania się z regulaminem sklepu przez kupującego. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym http://www.annemone.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.

f) Podczas trwania realizacji zamówienia komunikacja z klientem następuje drogą mailową, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: esklep@annemone.pl lub telefonicznie pod nr 61-661-45-02

 

§2

 

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – ANNEMONE nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) ANNEMONE zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

 

§3

a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) lub jeśli wyrażona była na to osobna zgoda także do otrzymywania newslettera.

b) Wszelkie dane osobowe podane przez klienta nie są udostępniane innym firmom w celach marketingowych. Klient ma prawo do wglądu i usunięcia swoich danych z baz firmy "ANNEMONE Jaśkowiak Gałkiewicz Spółka Jawna" w dowolnej chwili.

 

 

 

§4

 

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.sklep.annemone.com.pl jest sprzedaż nowej francuskiej odzieży damskiej, takich marek jak: MORGAN, SINEQANON, SISTE’S za pośrednictwem Internetu.

b) ANNEMONE prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów odzieży damskiej. Zdjęcia oferowanych wyrobów odzieży damskiej są autorstwa ANNEMONE, staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i ANNEMONE nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

§5

 

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie http://www.annemone.pl

 

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 48 godzin roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

d) Zapłata za odzież uiszczana jest na podany rachunek bankowy ANNEMONE, BZ WBK 13 1090 1476 0000 0001 0473 6293. Uiszczając zapłatę kupujący ma obowiązek do potwierdzenia zapoznania i zaakceptowania regulaminu. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

e) Pracownik ANNEMONE informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

 

§6

 

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

 

b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

 

§7

a) Termin realizacji złożonych zamówień: 2 dni robocze od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Firmy ANNEMONE. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej GLS zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez klienta. 

b) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy kurierskiej pokrywa ANNEMONE dla zamówień o wartosci powyżej 100 zł.

c) Dla zamówień o wartosci poniżej 100 zł koszt przesyłki pokrywa Klient i wynosi on 10 PLN dla przesyłki kurierskiej GLS.

§8

ANNEMONE nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

§9

a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu). Zwrot odbywa się na koszt zwracającego.

b) Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, ANNEMONE zwraca uiszczoną cenę nabycia oraz koszty przesyłki jeśli zamówienie je obejmowało w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe.