• Personal data protection

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.)...

2. Podane dane osobowe nie są udostępniane innym firmom w celach marketingowych. Służą one jedynie realizacji zamówienia i działaniom związanym z wysyłką newslettera jeżeli była wyrażona na to osobna zgoda.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

4. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca (ANNEMONE Jaśkowiak Gałkiewicz Spółka Jawna).

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym jeśli administrator danych będzie do tego prawnie zobowiązany.

6. Klient od dnia 25 maja 2018 roku ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy:

- Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, 

- Podane dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu

7. Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez sprzedawcę danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. W razie jakichkolwiek pytań/wątpliwości w związku z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych przez firmę "ANNEMONE Jaśkowiak Gałkiewicz Spółka Jawna" prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy. Obsługa udzieli wówczas wszelkich stosownych informacji.